Gallery > History

History

กว่าจะมาเป็นสนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิตทุกวันนี้ จาก เดือนกันยายน 2551 เริ่มเตรียมพื้นที่สำหรับโครงการสนามแข่งรถ และ เดือนกรกฎาคม 2552 สนามก็ได้ทำการต้อนรับการแข่งขันรถยนต์ครั้งแรก รายการ Honda Racing Fest 2009 แข่งขันในวันที่ 1-2 สิงหาคม

ไปที่หน้า   [1]  2